Výzva Kovového Buvola – JIH

Jih spojujeme s ohněm a jeho podstatou je jasnost, představivost, viditelnost a porozumění sobě a ostatním. Zároveň má spojitost s osvícením, renomé a uznáním. Pokud se tedy v této oblasti může oheň kvalitně rozhořet, přinese motivaci, osvícení, věhlas, kariéru a slávu. Čím více však hoří, tím více vyžaduje naší činnosti, s tím je třeba počítat.

Návrh a realizace kuchyně
Kuchyně s jangovou (živou) energií Ohně a Dřeva

Pokud sektor chybí nebo je oslabený, mohou se dostavit potíže se zrakem a srdcem, ale také pocity nedostatečné inspirace nebo uznání. Cesta ke slávě může být složitá a plná překážek. Nadbytek ohně může vést k nepředvídatelným zvratům a reakcím a výbušnosti; a mohl by také osvítit nějaká skrytá tajemství. Jižní sektor můžeme využít pro umístění obývacího pokoje, pracovny, jídelny a kuchyně, rozhodně by zde neměla být koupelna a toaleta.

Jídlení stůl v jižním sektoru
Jídlení stůl v jižním sektoru

Je zřejmé, že pro tento sektor je vhodná energie Ohně, ideální je umístění krbu, používání svící a rozmanitého osvětlení. Z barev jsou vhodné červená, oranžová, růžová a sytě žlutá, ale spíše pro menší plochy a doplňky. Oheň je podporován Dřevem, takže jsou zde vhodné rostliny a dřevěný nábytek a doplňky.

svíčky
Nejen v plamenech svíčky najdeme energii Ohně

Zároveň sem můžeme umístit vše co vzniklo na základě inspirace, tedy veškerá umělecká díla. Z rostlin mají energii ohně všechny kvetoucí a ty, které rostou ze středu do všech stran (například kapradiny). Pro obrazy jsou vhodné pestré barvy, abstrakce, slunce, rozkvetlé květy a mandaly. Velice vhodné jsou také pestré vitráže a doplňky.

Pestrý dětský pokoj
Pestrý dětský pokoj pro podporu kreativity

Výzva Kovového Buvola – SEVEROVÝCHOD

Oblast vnitřního poznání. Hora, která ji symbolizuje je věčná, stabilní, pevná a tichá. Čím je prázdnější, tím více je schopná přijímat a tím větší užitek může poskytnout. Proto je třeba, abychom byli jako jeskyně v horách prázdní a přístupní moudrosti. Vnitřní klid také ovlivňuje naše vztahy k druhými. Souvisí s cílevědomostí a schopností vynaložit úsilí k dosažení cíle. Každý den ráno nebo večer bychom si měli najít chvilku a zamyslet se nad sebou, provést inventuru prošlého dne a mentálně se připravit na den nadcházející. Tím se naše myšlení obnoví – staré odejde a naplní se novým. 

ZIMNÍ ZAHRADA REALIZACE
Zimní zahrada v severovýchodním sektoru

Nedostatečnost v tomto sektoru vede k nerovnováze, nejistotě a neschopnosti obnovy energie, tedy k únavě, špatnému soustředění, pocitu tíhy atd. Nové začátky z tohoto nestabilního základu jsou mnohem obtížnější. Nadbytek však může zapříčinit sobecké prosazování vlastních zájmů bez ohledu na zájmy celku. Důležité je do tohoto sektoru vnést souměrnost. Je to vhodný sektor pro meditační místnost, domácí oltář, knihovnu, ložnici a koupelnu.

Návrh interiéru koupelna
Energie Země a Ohně v koupelně

Severovýchodní sektor je harmonizován energií Země, posílit jej může Ohnivá energie. Z barev pro malbu a doplňky jsou vhodné zemní a ohnivé tóny, čtvercový a trojúhelníkový tvar a předměty z keramiky, hlíny a kamene; dále ohnivé prvky jako krb, svíčky, ostřejší světla apod. Měla by zde být cítit těžká a stabilní energie, takže je vhodný masivní nábytek jako skříně, truhly, komody a velké prázdné dekorativní vázy a mísy. Své místo zde má symbol nebo obraz vystihující moudrost, velmi oblíbený bývá Buddha. Rostliny jsou nejvhodnější převislé a pro motivy obrazů může být použitá krajina, nejlépe hora, detail kamenů nebo cokoliv povznášejícího. Stejně jako v jihozápadním sektoru, je i zde výborným propojením obou energií solná lampa.

dekorace v interiéru
Ohnivé prvky v severovýchodním sektoru

Výzva Kovového Buvola – ZÁPAD

Západní sektor spojujeme s tvořivostí, dětmi a budoucností. Je symbolizován mořskou vlnou – svobodnému duchu plnému přání a radosti. Souvisí také s představivostí a schopností porozumět umění a radosti ze života. Vypovídá i o tom, zda umíme tvořivost uplatnit v každodenních běžných záležitostech a celkově v přístupu k životu.

Feng Shui interiér v minimalistickém stylu
Oblast kreativity podpořená uměleckým dílem

Pokud je tato oblast v pořádku, projeví se tím, že domácnost bude společenská a pro její obyvatele nebude těžké proměnit slova ve skutek. Při nedostatečnosti je třeba počítat se ztrátou radosti a lehkosti života, s neschopností vytvářet cokoliv nového, s nenaplněním plánů a se sterilitou a neplodností. Přeplněnost této oblasti zrcadlí přetíženou mysl  a potlačení kreativity a schopnosti myslet. Je třeba vyčistit si hlavu od starých myšlenek a zbavit se všeho nepotřebného, aby se nová tvůrčí energie mohla rozvinout. Tento sektor je velice vhodný pro dětský pokoj, pracovnu nebo atelier, ale i ložnici.

zákoutí v západním sektoru
Dětský pokoj v západním sektoru

Jako předchozí, severozápadní, sektor je i tento spojen s energií Kovu, kterou může posílit Země. Platí tedy stejné zásady, co se týče barev, tvarů a materiálů. Vhodný je zde zlatý kov nebo zlatavé barvy zacházejícího slunce, které navozují romantickou atmosféru.  Neměly by chybět inspirující obrazy a vše co vzbuzuje radost. Své místo zde mají obrázky a fotografie dětí, jejich výrobky a kresby a naše vlastnoruční díla. V této části interiéru by měla být cítit hravost, lehkost a kreativita, které nám usnadní vnímání mnohdy složitého života.

Západní sektor - oblast kreativity
Studentský pokoj – západní sektor je podpořen originální malbou

Výzva Kovového Buvola – SEVEROZÁPAD

Severozápadní sektor spojujeme s nápomocnými přáteli a s archetypem otce – tedy autoritou, schopností vést a dotáhnout věci do konce. Tím lze dosáhnout hmatatelné odměny, například v podobě financí. Tento sektor zároveň definuje vztah k okolí a souvisí s komunikací mezi vnějškem a vnitřkem. Tímto prostorem ukazujeme, jak přijímáme lidi, zda dopustíme vměšování do rodiny nebo jsme ochotni udělat něco nezištně pro druhé. Nedostatečnost v této oblasti přináší (zejména mužům) potíže se zaměstnáním a může jim také ubírat energii. Může jít také o potíže s přijímáním autority nebo chybějící podporu od přátel. Může nám pomoci, když se zamyslíme nad otázkou, zda mám přátele, kteří mi poskytnou pomoc a podporu a zda i já jsem totéž ochotný udělat pro ně.

koupelna v industriálním stylu
Energii Kovu reprezentuje kruh a bílá barva

Severozápad spojujeme s energií Kovu, podpořit jí může energie Země. Pro tento sektor použijeme tedy bílou, šedivou, fialovou nebo zemní barvu pro malbu a doplňky, vhodný je tvar čtverce nebo kruhu a zaoblení pro nábytek, koberce a dekorace. Samozřejmě zde mají místo veškeré kovové předměty – osvětlení, rámy, mísy, hodiny, sošky a zvonkohry. Jestliže chceme podpořit svůj společenský život, je to dobré místo pro telefon, adresář nebo fotografie s přáteli či dárky, které jsme od nich dostali.  Za nápomocné přátele však můžeme považovat i předměty, které nám pomáhají v životě nebo při naší práci. Rozhodně by zde neměla chybět nějaká inspirace nebo vzor, kterému se snažíme přiblížit a který nás motivuje.

obývák s kruhem
Spojení Kovu a Země

Severozápadní sektor spojujeme také s cestami; je to tedy vhodný prostor pro fotografie z výletů a dovolených nebo pro zajímavé suvenýry. Z rostlin mají energii kovu ty, které mají kulovitý tvar. Pro motivy obrazů je vhodný detail, portrét nebo orientální kresby. Energie Země tento sektor posílí, vhodným spojením obou prvků může být například kulatá kovová mísa naplněná kamínky od moře. Nejlépe však tuto oblast posílíme přímou pomocí – dobrovolnou činností nebo dobročinnými dary. Každopádně se vyplatí mít tuto oblast v pořádku – přinese nám kontakty s lidmi, kteří nám pomohou a situace, které nám půjdou na ruku.

návrh a realizace apartmánu
Ložnice v severozápadním sektoru

Výzva Kovového Buvola – STŘED

Energetický střed obydlí ve Feng Shui nazýváme Tai chi a představuje sjednocení všech sil.Do tohoto bodu se sbíhají ostatní sektory a vše co zde probíhá tak ovlivní všechny oblasti života –  stabilitu, vztahy, rodinu, plány do budoucna a především zdraví.

Energie Země v prostoru
Tai Chi můžeme zdůraznit například mozaikou

Opravdové vitality a duševního zdraví dosáhneme jen pokud je vše v rovnováze. Tuto oblast je tedy potřeba udržovat čistou a volnou. Dříve bylo samozřejmostí, že uprostřed domu byl průchozí dvůr. Dnes je vhodné, pokud Tai chi zasahuje halu. Pokud tedy pociťujete určitou labilitu nebo máte zdravotní problémy, podívejte se na střed prostoru svého domu či bytu. Chyb může být hned několik: Zaplnění nábytkem vede k blokaci energie. Umístění komínu vyvolává rychle unikající energii což vede k neklidu a pocitu napětí. Dlouhá chodba odvádí  jin v člověku, což má za následek závažné zdravotní problémy. Může se také stát, že střed chybí. Je to jeden z důvodů proč Feng Shui nedoporučuje mepravidelné půdorysy, například do tvaru písmene L.

Tai Chi v chalupě
Střed by měl být volný, aby zde mohla energie volně proudit

A jaká jsou tedy nápravná opatření?  Základem je vyklizení středu obydlí a umožnění volného proudění energie Chi. Zároveň můžeme Tai chi podpořit i ponecháním volných středů ve všech místnostech, především v obývacím pokoji, kde dochází k setkávání lidí. Tai chi spojujeme s energií Země, takže zde můžeme použít zemní tóny pro malbu, zajímavý dekor v dlažbě, koberec ve tvaru čtverce nebo osmiúhelník, dekoraci z keramiky nebo několik kamenů. Tai chi může symbolizovat i prázdná nádoba. Pocit harmonie ve vašem středu interiéru by měl připomínat, abychom zůstali soustředění ve svém vlastním středu a v rovnováze. Tím nejvíce posílíme svůj vlastní život.

Výzva Kovového Buvola – JIHOVÝCHOD

Jihovýchod je symbolizován větrem, který přináší hojnost a štěstí. Souvisí s osobním růstem, zráním, myšlenkami.

Energie této světové strany se ve světě projevuje jako peníze, což vysvětluje, proč se nazývá sektorem prosperity a bohatství. Nejedná se zde však jen o bohatství materiální, ale i duševní, tedy například o různé zkušenosti, vztahy, zralost a moudrost, které jsme během života posbírali. Jak víme, většina opravdového štěstí nebývá s penězi spojená, jde spíš o cestu k vnitřnímu uspokojení a naplnění. Pomocnou otázkou pro tuto životní oblast je: Jak často se cítím ve svém životě šťastný a požehnaný?

Feng Shui ložnice - realizace

Řešení jihovýchodního sektoru v interiéru

Jedná se o sektor, který chce posílit snad každý, a to jak v komerční sféře, tak v soukromé. Je však potřeba si uvědomit, že hojnost, kterou v dobré víře posílíme, se může projevit i negativně, například množstvím problémů, překážek nebo nepořádkem či hromaděním věcí. Doporučujeme s tímto sektorem zacházet s velkou opatrností.  Důležitý je celkový dojem z této části prostoru. Je třeba vyvarovat se nepořádku, tmavých koutů, zbytečností a chaosu, a to více než v ostatních sektorech. Je potřeba mít v tomto prostoru přehled a řád a zároveň se snažit o neustálé pozvedání energie, které interiér osvěží. Pokud jihovýchodní sektor chybí nebo je oslabený, jedná se o výraznou indispozici celkového prostoru.

Studentský pokoj

Zrcadlo svou vodní energií podporuje jihovýchodní sektor – jen pozor na to, co odráží

Jelikož je jihovýchodní sektor harmonizován energií Dřeva, kterou posiluje energie Vody, je dobré využít modrou a zelenou barvu (také tyrkysovou), rostliny a veškeré vodní prvky – akvárium, fontánu, jezírko, vodotrysk, vodní válec apod. Ty zabezpečí neustálé zvyšování energie – najdete je například ve foyerech většiny významných asijských bank, restaurací, hotelů a obchodních center. Důležitý je také symbol hojnosti, který by neměl chybět – může se jednat o rychle rostoucí rostlinu s bohatým listovím, tři čínské mince na červené stuze, dvě osmičky, obraz s motivem vody, plachetnice, bambusu či mincí. Použít je také možné bambusovou zvonkohru, křišťál v okně nebo jiné závěsné či pohyblivé předměty, je to ideální místo pro umístění trezoru. Velice vhodným spojením energie vody a dřeva je například několik bambusových stvolů ve skleněné váze, které mohou zároveň sloužit za symbol hojnosti.

Návrh a realizace jídleny

Minimalistické pojetí jihovýchodního sektoru

Výzva Kovového Buvola – VÝCHOD

Východní sektor se pojí s minulostí a předky. Tato zóna říká a zdůrazňuje co bylo a na co si chceme z minulosti zachovat vzpomínky, jak nás to ovlivňuje v přítomnosti a na co chceme navázat v našem budoucím životě.  Přináší tedy propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti, čímž je zcela unikátním sektorem. Je to místo, kde můžeme vyjádřit vděčnost a příslušnost ke své rodině, předkům, kořenům a tradicím.

Jídelna dle Feng Shui
Jídelna ve východním sektoru – dominantní energií je Dřevo

Nevyřešená minulost nás může určitým způsobem brzdit od vytváření nové budoucnosti, po které opravdu toužíme. K tomu je potřeba zbavit se všech nepotřebných věcí, které souvisejí s naší minulostí a snažit se vyřešit případné rodinné neshody. Někdy může být tato oblast velmi výrazná – tím bude také výraznější prosazování starého. Může to být nezdravý konzervatismus – například lpění na určitém rozmístění nábytku nebo se může jednat o přehnanou úctu k autoritám. Nedostatečnost v této oblasti se může projevit nedostatkem energie a odolnosti a rodinnými neshodami. Otázkou pro tuto oblast je: Kdo jsem já ve vztahu ke svým předkům? Pokud je pro vás odpověď těžká, měli byste se nad touto oblastí více zamyslet.

Starožitnosti patří do východního sektoru

Východní sektor je harmonizován energií Dřeva, vhodný je zde tedy dřevěný, proutěný nebo ratanový nábytek a doplňky; může být i dřevěný obklad. Z barev ke dřevu patří zelená a z tvarů obdélník. Velice vhodné jsou zde rostliny, především rychle rostoucí směrem vzhůru. To platí i pro motivy obrazů – květiny, rostliny, stromy. Oblast můžeme posilovat energií Vody – modrou a černou barvou, zrcadlem, nepravidelností, skleněným předmětem, fontánou nebo obrazem s motivem klidné vody.  Spojení obou zastoupených energií můžeme uplatnit například u bambusových stvolů ve vysoké váze z čirého skla nebo u obrazu jezera v dřevěném rámu.

Do východního sektoru patří dekorace, které v nás vyvolávají vzpomníky na rodiče a prarodiče

V tomto sektoru mají své místo starožitnosti, dopisy, dárky nebo jiné připomínky na rodiče či prarodiče, fotografie vztahující se k našemu rodišti nebo vše, co vyvolává šťastné vzpomínky.

východní sektor
Vzpomínky na mládí…

Příště si nenechte ujít jihovýchodní sektor, který se pojí s hojností!

Výzva Kovového Buvola – JIHOZÁPAD

Vyšlo to krásně – v květnu se budeme věnovat jihozápadnímu sektoru, který se pojí se vztahy a partnerstvím…

Jedná se o nejčastěji diskutovaný a posilovaný sektor v soukromé sféře. Nejedná se však pouze o vztah mezi partnery, ale i vztahy k ostatním lidem, ať doma nebo na pracovišti a celkový vztah ke svému okolí. Jelikož je harmonizován energií Země, určuje i stabilitu, vnímavost, upřímnost a schopnost přizpůsobení.

Jídlena - RD CHuchle
Sektor partnerství v jídelně

Klíčová otázka pro tuto oblast je následující: Je v rovnováze to, co v životě dávám a dostávám? Pokud odpovíte záporně, naznačuje to disharmonii a bude třeba se této oblasti více věnovat. Nemusí jít zrovna o špatný vztah s manželem, ale problém může být například v neschopnosti přijímat pomoc nebo sebe sama či životní změny. Opět se pozorně podívejte na svůj jihozápadní sektor – co z něj vyzařuje, jak na vás působí, jaké jste zde použili barvy, dekorace a obrazy?

Sektor partnerství
Energie Země – keramická dekorace Muž a Žena

Mnohé také napoví stav vašich rostlin a jaký k nim máte vztah. K harmonizaci v tomto prostoru užijte zemní energii – pro barvy je to žlutá, všechny odstíny hnědé, tmavě oranžová, bordó. Zemi můžeme vyjádřit i tvarem čtverce nebo užitím kamene, keramiky a hlíny v podobě dlažby, kamenného obkladu, keramických předmětů apod. Přednost by zde měly dostat převislé rostliny a obrazy s motivem krajiny, hor, kamenů apod. Velice vhodné jsou zde fotografie – partnerské, rodinné, s kamarády či kolegy. Pro posílení této oblasti využíváme energii Ohně, to znamená, že v jihozápadním sektoru je velice vhodný krb nebo alespoň svíce, jasná světla, kvetoucí rostliny, barevné vitráže, obrazy s motivem slunce nebo rozkvetlé louky, ale i pestré abstraktní obrazy nebo mozaiky. můžeme kombinovat energii země a ohně, ideálním spojením je například solná lampa, pestré keramické mozaiky, červené keramické květináče pro párové rostliny a podobně.

Energie Země
Rostliny v keramickém květináči v jihozápadním sektoru

Samostatnou kapitolu tvoří posílení sektoru k získání partnera nebo pro zkvalitnění současného partnerského vztahu. Zde volíme dosazení párového předmětu, ať už se jedná o sošky, kameny, rostliny, svíčky, polštáře či obrázky. Důležité je, aby bylo jasné, že dvojice opravdu tvoří pár a je zde umístěna s tímto konkrétním záměrem. Důležité je také uvědomit si jakou dvojici jsme zvolili – například dvojice ovadlých rostlin nebo zaprášených sošek vypovídá o tom, že si nový či lepší vztah asi nezasloužíme.

Párový předmět
Dvojice keramických dekorací dodává vibraci páru

Lidé toužící po partnerovi musí opravdu pečlivě projít jihozápadní sektor – nejsou zde obrazy osamocených postav, nefunkční předměty, hodiny, které se zastavily před půl rokem nebo loňský kalendář? Také ložnici je potřeba tomuto přání přizpůsobit – postel musí být pro dva s dobrým přístupem z obou stran, nejlépe nedělená matrace, dva noční stolky s funkčními lampičkami. Tak symbolicky poukazujeme na to, že partner má v našem životě místo, že s ním je počítáno a bude vítán. Zároveň je třeba zbavit se všeho co souvisí s předchozími vztahy – dopisy, fotografie, dárky. Pokud pro nového partnera vytvoříme místo v naší mysli a v našem prostoru, určitě k nám přijde.

ložnice
Ložnice podporující partnerství

Výzva Kovového Buvola – SEVER

Severní sektor je spojený s životní cestou a kariérou, ale také s určitým životním tempem a schopností překonávání překážek. Zároveň symbolizuje začátek a otevírá cestu. Proto má ve Feng Shui číslo 1.

Severní sektor
Jaká je moje řeka života?

Můžete si položit tyto otázky  –  jak bych popsal řeku, která by vystihovala můj život? Zamyslete se nad svou prací – je to to co si opravdu přejete dělat a naplňuje vás? Pak se podívejte na svůj severní sektor. Působí chaoticky nebo je upravený? I to mnohé napoví. A jak tuto životní oblast vylepšit? Je zde velice důležité plynutí – energie by neměla být brzděna, ale neměla by být ani příliš rychlá. K tomu může posloužit alespoň optické zvlnění prostoru pomocí rozmístění nábytku, nebo rostlin, které toto zvlnění vytvoří.

severní sektor
Hory nebo vlnobití?

Pro zharmonizování je vhodné použít energii Vody – modrou barvu pro malbu nebo pro doplňky. Pro ty může být užita i černá barva. Velice vhodné je akvárium, vodní fontána nebo alespoň miska s vodou nebo skleněná váza s čerstvými květinami. Vodní energii mají také zrcadla a sklo a veškerý nábytek a dekorace nepravidelných tvarů. Z rostlin jsou nejvhodnější pnoucí a pro obrazy lze doporučit motiv vody, imprese nebo vše co vystihuje naší životní cestu či poslání.

severní sektor
Akvárium je výrazný vodní prvek

Pro posílení tohoto sektoru můžeme užít energii Kovu, například jako materiál pro osvětlení, rámy obrazů nebo v podobě bílé, šedé a fialové barvy. Také je možné jej vyjádřit tvarem kruhu, například pro zrcadlo či koberec. Oba prvky lze samozřejmě kombinovat u malby nebo dekorací – kovová vodní fontána, skleněná miska s mincemi, svítidlo v kombinaci sklo a kov apod.

Koupelna v severním sektoru
Koupelna v severním sektoru

Severní sektor patří k jinové části prostoru, kde je vhodné místo pro užitkové místnosti, protože je zde více chladu a méně světla a slunečního svitu. Je dobré mít zde komoru, šatnu, chodbu, koupelnu nebo ložnici. Zároveň je to dobré místo pro pracovnu. Pokud ale v tomto sektoru máte jakoukoliv jinou místnost, je možné využít výše zmíněná doporučení i tam. A pokud Vám tento sektor chybí, nezoufejte, můžete doporučeným způsobem pracovat se severním sektorem v jednotlivých místnostech.

křištály - energie Vody
Křišťály mají energii Vody

Veškerá doporučení můžete prakticky využít, sami uvidíte, zda vás budou tyto drobné změny v prostoru zpětně ovlivňovat či nikoliv. Nebraňte se vyzkoušet něco nového, nechte na sebe působit barvy, tvary a materiály a možná se dozvíte i něco nového sami o sobě. Změny však provádějte postupně, abyste si mohli stále prověřovat co funguje a co ne. Dávejte si do souvislostí různé události, které mohly souviset se změnou prostoru. Určitě zjistíte, že Feng Shui je báječná hra, která vás naučí vnímat věci zcela novým způsobem, rozvine Vaší kreativitu a dodá vašemu životu řád a harmonii.

Příště se budeme věnovat jihozápadnímu sektoru, který je spojený s partnerstvím a vztahy.

Výzva Kovového Buvola – Bagua

Systém rozdělení prostoru podle světových stran je jmenuje bagua. Bagua symbolicky představuje cestu života a používáme jí k vytvoření příjemného a harmonického životního prostoru. Velice důležitý je střed a osm světových stran, které z tohoto středu vybíhají a tvoří výseče, kterým říkáme sektory.

Bagua
Bagua na půdorysu

Jak prakticky Bagua využít?

Potřebujeme k tomu tři věci – půdorys, nalezení středu a přesné zaměření severu, které tvoří po přiložení bagua střed severního sektoru. Někdy bývá nalezení středu dost obtížné, dokonce se může u velmi nepravidelného půdorysu stát, že leží mimo něj. To už jsou ale extrémní případy, které je potřeba řešit individuálně. Většinou však s určením středu nebývá problém a po zakreslení bagua se prostor rozdělí na osm výsečí. Ve středu každé z nich probíhá jedna z osmi světových stran. Pro každé patro se používá samostatná bagua. Nyní už vidíme základní dispozici prostoru – který sektor chybí, který není úplný, může být i oslabený umístěním toalety, garáže, světlíku, stoupaček nebo jen velkým nepořádkem. Naopak, některé sektory mohou být posílené terasou, výklenkem nebo jinou přístavbou Jelikož se každý sektor pojí s určitou životní oblastí, už nyní můžeme tušit, že v některých oblastech se nám bude dařit více a v některých méně.

Bagua
Bagua na dispoziční řešení bytu

Velice zajímavý je fakt, že lidé si opakovaně vybírají prostory s podobnými  zátěžemi – chybějící oporou nebo některými sektory, a v související oblasti mají opravdu problémy. Je to podobné jako když si opakovaně hledáme stejný typ partnera, který nás sice přitajuje, ale není pro náš život ideální. Pomoci z tohoto začarovaného kruhu může právě Feng Shui, které rozpozná tuto naši tendenci a umožní vykročit na správnou cestu.

Kompas Lo Pan
Kompas Lo Pan – pomůcka pro Feng Shui

Je namístě připomenout, že prostor odráží celou naši osobnost, je zrcadlem našeho života. Chcete-li změnit svůj život, je třeba se důkladně zamyslet jakou nejlepší budoucnost byste si pro sebe představovali. Potom můžete využít principy Feng Shui, které vám pomohou najít nové možnosti, jak život zkvalitnit.  Uspořádání prostoru podle Feng Shui vám bude fyzicky připomínat to, co potřebujete a zároveň ovlivňovat i vaše myšlení a činnost tak, abyste dosáhli cíle.

Příště se začneme věnovat prvnímu ze sektorů.