Návrhy a realizace interiérů Vítr-Voda

Návrhy a realizace interiérů

Letící Hvězda v roce Vodního Tygra 2022

Už se pomalu v roce Vodního Tygra zabydlujeme, ačkoliv tušíme, že to s ním nebudeme mít jednoduché… Samozřejmě pomůže, pokud si přizveme Feng Shui, a to nejen v rámci prostoru, ale i v rámci ČASU. Dnes se tedy podíváme na jednotlivé sektory a životní oblasti s nimi spojené z pohledu Letící Hvězdy pro rok 2022.

Letící Hvězda v Roce Vodního Tygra 2022

Feng Shui Letící Hvězda nám pomáhá k harmonizaci prostoru a zvýšení štěstí. Ukazuje nám, jaký druh energie je v letošním roce v každém sektoru a zda jej ovlivní v náš prospěch nebo neprospěch. To nám umožní posílit příznivé sekotry a oslabit škodlivou energii nepříznivých.

Schéma pro letošní Letící Hvězdu je totožné s čísly sektorů dle Bagua. Stále platí, že jednotlivým sektorům přináleží určitá energie (například Voda k severu, tedy k číslu 1), zároveň se díváme na Hvězdu, která je pro daný sektor buď příznivá (v tom případě sektor ještě více podpoříme jeho energií, případně ještě podporující energií, např. u Vody je to Kov); nebo je pro sektor nepříznivá a pak pracujeme s energií nápravnou, kterou do sektoru přidáme po dobu tohoto roku. Jednotlivé energie je možné vyjádřit tvarem, barvou, materiálem nebo motivem obrazu či fotografie.

1. KARIÉRA, CESTA NAŠEHO ŽIVOTA – SEVER
Příznivá Hvězda 1 podporující dobré jméno a pověst přináší pomocníky a ochránce. Vnáší potenciál, že se v našem životě, v té správné chvíli objeví pomocník nebo mentor, který nás podpoří a pomůže nám, anebo ukáže ten správný směr. V roce 2022 je Hvězda 1 v severním sektoru prostoru. Když v letošním roce hledáme pomoc „shůry“, nevíme si rady, jak dál, potřebujeme poradit, navést na správnou cestu – sever je ta část prostoru, kde bychom měli trávit čas. Pracovat zde a  hledat odpovědi. Zvýšíme tím pravděpodobnost, že se správná informace objeví v tu správnou chvíli a my budeme znát odpovědi. Příznivý potenciál jedničky můžeme podpořit Vodou, například fontánkou nebo křišťálem.

2. PARTNERSTVÍ JIHOZÁPAD
Hvězda nemocí 2 se pro rok 2022 nachází na jihozápadě. Když v jihozápadním sektoru prostoru máme vstup, kuchyni, ložnici nebo pracovnu, zvyšuje se v tomto roce potenciál onemocnění. Když jsme nemocní nebo vyčerpaní, měli bychom se, pokud možno, tomuto sektoru úplně vyhnout. Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, negativní působení Hvězdy do určité míry eliminujeme přidáním Kovu. Může to být zvonkohra, kovové svítidlo nebo předmět kruhového tvaru.

3. ROD, TRADICE, NÁSLEDOVÁNÍ VÝCHOD
Konflikty, argumenty a právní potíže. To přináší Hvězda 3 v roce 2022 do východního sektoru. I když se na první pohled může zdát, že tato Hvězda je především negativní, není to tak úplně pravda. Její výbušnou energii můžeme v roce 2022 využít, když se chceme postavit čelem nějakému zlozvyku, přejeme si získat kuráž a odvahu. Pokud chceme získat tuto podporu, můžeme ve východním sektoru trávit nějaký čas denně s jasnou představou, čeho chceme dosáhnout. Jinak se ale raději této Hvězdě vyhněte. Když to není možné, použijte Oheň, ať už jako barvu nebo svíčku či krb.

4. HOJNOST, ROZMANITOST JIHOVÝCHOD
Akademická a literární Hvězda 4 podporující také romantiku je na jihovýchodě. V případě, že studujeme, skládáme zkoušky, snažíme se získat novou dovednost nebo hledáme vhodného partnera, měli bychom zaměřit svou pozornost na jihovýchod. Zde můžeme čerpat energii, která podporuje lásku i studium. Když budeme letos trávit čas v tomto sektoru, získáme potenciál, že se naučíme nové věci, lépe zvládneme zkoušky a rozproudíme svůj romantický život. Studujte na jihovýchodě a bude se vám dařit. Je to vhodný sektor, když chceme svoji hojnost navýšit učením a studiem. Aktivovat čtyřku můžeme Vodou a Dřevem. Například bambusovými stvoly ve skleněné váze nebo zrcadlem v dřevěném rámu, rostlinami nebo fontánkou.

Nezapomeňte, že roční Letící Hvězda mění své pozice vždy, když nad rokem přebírá vládu nové znamení zodiaku.

5. TAI JI, naše JÁ STŘED
Hvězda 5 přináší neúspěch a nezdar. Nejnepříznivější sektor pro rok 2022 je střed. Proto mu věnujme velkou pozornost. Nejlepší, jak se vyhnout vlivu pětky, je vůbec tuto část nepoužívat a Hvězdu neaktivovat. Aktivací máme na mysli jak fyzickou přítomnost, tak jakékoliv renovace nebo změny. Pokud zde musíme z jakéhokoliv důvodu pobývat, použijme nápravy pro snížení jejího vlivu, konkrétně Kov. Když zde budeme trávit čas, protože zde máme vstup, pracovnu, ložnici, nebo kuchyni, musíme počítat s určitým nezdarem a překážkami v roce 2022, přijmout to a podle toho jednat.

6. NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ, OCHRANA, CESTY SEVEROZÁPAD
Autorita, síla a postavení. To všechno můžeme získat, když využijeme severozápadní sektor prostoru. Právě zde totiž působí Hvězda 6, která toto všechno přináší s podporuje. Když toužíme po postupu v kariéře nebo si toužíme získat respekt, využijme severozápad. Věnujme se zde své práci, aktivujme Hvězdu svou přítomností. Příznivý potenciál šestky můžeme podpořit prvkem Kovu, nejlépe v kombinací s číslem 6. Například šest mincí.

7. DĚTI, KREATIVITA ZÁPAD
V roce 2022 je Hvězda 7 na západě. Sedmá hvězda je o komunikaci, která ale také může přinést svár a konflikt. Jste-li od přírody konfliktní, vyhněte se letos západnímu sektoru, nebo alespoň důkladně važte slova! Pokud ale potřebujeme nakopnout komunikační dovednosti, západ je pro nás letos vhodný. Pořádek a čistota je zde nutným předpokladem, abychom předešli krádežím a ztrátě peněz. Bezpečí zas pro snížení možnosti poranění ostrými předměty. Pro letošní rok použijeme v tomto sektoru nápravnou energii Vody, například skleněné objekty.

8. DOMOV, USEBRÁNÍ, MOUDROST SEVEROVÝCHOD
Osmička je Hvězda hojnosti a prosperity, což z ní dělá nejšťastnější Hvězdu. Pro rok 2022 se nachází na severovýchodě a tím jej proměňuje na ten nejlepší sektor v tomto roce. Když zde máme ložnici, pracovnu, nebo vstup, získáváme jednu z nejlepších energií pro znásobení financí. Peníze ale nepadají z nebe a i když zde budeme v tomto roce trávit hodně času neznamená to, že vyhrajeme loterii, přinese nám to nové nápady, jak peníze vydělat, nové příležitosti, jak rozšířit svoje podnikání, nový prostor pro uplatnění znalostí a schopností vedoucí k vyššímu profitu z naší činnosti. Je to aktivní energie a proto, když zde budeme trávit čas, očekávejme hodně práce – a samozřejmě pak i náležitou odměnu. Působení osmičky podpoříme Ohněm. Své místo zde najdou pestré dekorace, kvetoucí rostliny nebo zapálené svíčky.

Letící Hvězda v Roce Vodního Tygra 2022 - Oheň

9. NAPLNĚNÍ, RENOMÉ, UZNÁNÍ JIH
Příznivá Hvězda 9 představuje budoucí hojnost, postup, povýšení, zlepšení, šťastné události, oslavy, prestiž a uznání. Je to Hvězda slávy, uznání a krásy. V současném roce přináší pozitivní aspekty pro jih. Pokud plánujeme rozšířit síť kontaktů, zvýšit atraktivitu, přilákat nové zákazníky nebo jednoduše oslnit, jih je pro nás ta část prostoru, kde svou přítomností podpoříme příležitosti pro výše zmiňované. Pozitivní devítku podpoříme také Dřevem a Ohněm. Ideální příkladem spojení obou energií jsou pestře kvetoucí rostliny.

Vzorec rozmístění Letící Hvězdy je platný v domě, bytě, kanceláři i velké komerční budově. Letící Hvězdy nám ukazují, jaké jsou v daném sektoru energetické vibrace. S jejich pomocí můžeme rychle a efektivně navýšit energii prostoru a zvýšit tak své štěstí.

Příště se můžete těšit na předpověď pro jednotlivá znamení v roce Vodního Tygra 2022.