Návrhy a realizace interiérů Vítr-Voda

Návrhy a realizace interiérů

8 hlavních zásad Feng Shui

Vzdušný byt v Hostivaři

Potřebu harmonického bydlení si uvědomuje stále více lidí. Jak ale tuto harmonii definovat a co jí vytváří? Neexistuje samozřejmě univerzální návod, je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů a hlavně požadavky a finanční možnosti klienta. Následujících 8 zásad, které vycházejí z filozofie Feng Shui, by se podle mého názoru mělo promítnout do jakéhokoliv návrhu či stavby bez ohledu na to, zda je řešena podle Feng Shui či nikoliv.

1. Umístění domu

Správné umístění na pozemku patří ve Feng Shui pod Školu formy, která je všemu ostatnímu nadřazená. Zprvu bylo jejím cílem určovat správnou orientaci hrobů, dnes jí využíváme k výběru pozemku, umístění domu na pozemku, ale také v interiéru pro správné umístění postele, pracovního stolu nebo posezení. A jak si představit ideální dům na ideálním pozemku? Mírný svah od severu k jihu s ochranou z východu i ze západu. Dům je umístěný sedící stranou (zády) ke svahu, tedy k severu a na čelící straně má výhled do údolí, kde protéká řeka nebo potok. Také je možné si dodrženou školu formy představit u sedícího člověka ve velkém křesle, s vysokou opěrkou za zády až nad hlavu, vyššími opěrkami pro ruce a se zachovaným výhledem. Je to vůbec základ pro šťastný a spokojený život – všichni si přejeme mít chráněná záda, po boku mít dobré přátele a rodinu a před sebou vize do budoucna. Zároveň je tato potřeba zcela přirozená – stačí si uvědomit, kam si sedneme v restauraci, pokud máme na výběr – zda ke stolu, který je v prostoru, stále kolem něj někdo prochází, nevidíme co se děje za našimi zády a máme omezené soukromí. Nebo ke stolu v rohu či u zdi, kde jsme alespoň částečně chráněni a navíc můžeme udržovat přehled o tom, co se děje v lokále. Není ale naším cílem hledat ideální pozemek a na něm stavět ideální dům – ideálu se pouze snažíme přiblížit. Pokud tedy stojíme před otázkou, kam dům na pozemku umístit, měli bychom se snažit zachovat oporu na sedící straně a výhled na čelící straně domu. Ačkoliv to vypadá jako velmi logická zásada, často to tak nebývá a lidé se pak v takových domech necítí dobře. Za důležitou zmínku k tomuto tématu ještě stojí vlivy z okolí, se kterými je třeba také počítat. Je dobré si zjistit historii daného místa a energeticky významné stavby v bezprostředním okolí, jakými jsou třeba kostel, hřbitov, nemocnice, továrna, železnice, poutní místo, případně místo, kde se stala nějaká nehoda nebo neštěstí. Významný vliv může být také blízkost rušné křižovatky, sloupů elektrického vedení, trafostanice, ostrých hran okolních staveb mířící na pozemek. Přímo na pozemku je vhodné zjistit případný výskyt spodní vody a geopatogenních zón. Všechny problémy, které vznikají z nedodržené nebo neošetřené školy formy jsou chronické – přicházejí pomalu a mohou se projevit až po několika letech. Proto je potřeba věnovat základní rozvaze velkou péči.

2. Ming Tang [ming teng]

Než vstoupíme do domu, je třeba se pečlivě věnovat Ming Tang, což je prostor těsně před domem a oblast hlavního vchodu do domu. Je to velmi důležité místo, protože vysílá mnoho signálů do okolí, souvisí s komunikací s vnějším světem a vzniká zde vůbec první dojem z toho, co nás čeká uvnitř, ať už si to uvědomujeme či nikoliv. Zároveň se zde shromažďuje energie; toto místo má velkou moc ovlivnit kvalitu energie před tím, než vstoupí do interiéru. Proto by dobré Ming Tang mělo být bez jakýchkoli rušivých elementů a působit přívětivě, přehledně a živě. Patří sem předzahrádky, garážová stání, přístupové cesty, branky, ploty a vchodové dveře. Branka by neměla být přímo naproti vchodu a přístupová cesta by měla být udržovaná a pokud možno i lehce zvlněná. Toto zvlnění lze vytvořit alespoň opticky pomocí vhodně vysázených rostlin nebo rozmístěním kamenů. Vchodové dveře mají být proporčně významné vůči domu a měli bychom o nich přemýšlet jako o tváři, která má být čistá, příjemná a zářící. Uspořádání vchodových dveří je nejlepší symetrické, protože navozuje pocit vyváženosti a harmonie. Po obou stranách vchodu jsou velmi vhodné rostliny v ozdobných květináčích, které zároveň slouží za symbolické ochránce obydlí. Vchod by měl být vždy výrazný, dobře osvětlený, chráněný a neměla by zde chybět rohožka. Tak jak jednoduše najdou dveře přátelé nebo klienti, tak snadno je vyhledá i energie, kterou se snažíme ke vchodu nalákat. Z výše napsaného je patrné, že především pro komerční prostory je správně řešený vchod – Ming Tang naprostým základem. Abychom vstoupili do obchodu nebo restaurace, které neznáme, musí nás něčím zaujmout nebo nalákat – přehledný a upravený vstup, příjemné osvětlení, krásně naaranžovaná výloha nebo nápaditý vývěsní štít – to vše nám pomůže k prvnímu kroku do interiéru.

3. Půdorys

Velmi důležitá je velikost domu nebo bytu. Ta by měla být vždy úměrná počtu lidí, kteří jej obývají. Pokud je mnoho lidí na malém prostoru, je v něm příliš mnoho energií, které vedou k rozladěnosti, podrážděnosti a nekvalitní regeneraci organismu. Pokud ale osamělý pár využívá dům velký jako hrad, je to snad ještě horší. Prostor potřebuje být sycen energií, takže pokud jí nemá kde brát, začne vysávat své obyvatele. Taková situace může vést k vyčerpání a mnoha psychickým poruchám jako deprese nebo nespavost. U půdorysu je kromě velikosti zásadní jeho tvar. Čím pravidelnější půdorys, tím lepší dispozice pro harmonické prostředí. Ideální je z tohoto pohledu čtverec, případně obdélník. Pravidelnost by měla být zachována nejen u půdorysu celku, ale i u jednotlivých místností. Se zdravím je spojený střed domu či bytu, kterému se říká tai chi [taj či] nebo energetické srdce domova. Je to místo, které svou energií ovlivňuje celý obytný prostor, proto by vždy mělo zůstat volné, aby zde energie mohla volně cirkulovat. Častými chybami bývá zastavění středu nábytkem, umístění schodiště, komínu, stoupaček nebo odpadů.

4. Vyváženost/rovnováha

Správné rozmístění místností vzhledem ke světovým stranám a přirozenému světlu a slunečnímu svitu je zásadní. K severním stranám by měly být umístěny jinové – tedy klidové a užitkové místnosti jako koupelna, chodba, spíž, šatna, technická místnost, prádelna a ložnice. Využijí přirozený chlad a nižší intenzitu světla. K jižním stranám pak patří jangové – živé místnosti, tedy kuchyně a obývák. Dětské pokoje a pracovny by měly v sobě mít jin i jang. Vyváženosti docílíme také kombinací různých tvarů, dostatečným a variabilním řešením osvětlení a zastoupením energií všech pěti elementů (voda-dřevo-oheň-země-kov). Energeticky významné prvky jako krb, bazén, akvárium apod. by měly být souladu s energií světové strany, ve které jsou umístěné. Správně navržený interiér by měl pozitivně působit na všechny smysly a podporovat přirozenost např. použitím přírodních materiálů a rostlin.

5. škola formy v interiéru

Zde se zaměřím na dvě nejdůležitější oblasti. První z nich je správné umístění postele, která by měla stát čelem k pevné stěně. Neměla by stát mezi oknem a dveřmi, nohama ke dveřím a v podkroví pod šikminou. Měl by být zachován výhled z postele na dveře. Postel by měla být dřevěná a přístupná pohodlně z obou stran. V blízkosti postele by nemělo být zrcadlo; televize ani jiné elektrospotřebiče by zde neměly být vůbec. Měla by zde být zachována intimita, klid a vzdušnost. Druhou oblastí je řešení dětských pokojů, které by vždy měly mít klidovou (jinovou) zónu pro spánek a odpočinek a živou (jangovou) zónu pro hru a kreativitu. Umístění postele by opět mělo být v souladu se školou formy a se zásadami podobnými jako u ložnice. Rozdílem je, že dětská postel může být v rohu, čímž poskytne ještě větší oporu. Spací prostor by měl být jasně vymezený například rozdílnou malbou nebo celkovým řešením. Velmi důležité je zde také umístění pracovního stolu. To platí současně i pro pracovny a kanceláře. Stůl by měl vždy být umístěný tak, aby sedící měl za sebou pevnou stěnu a výhled na dveře. V mnoha případech bývá vhodné umístění kolmo k oknu. V případě, že není možné umístit stůl do vhodné pozice, je také možné odstínit jej pomocí příčky, paravánu nebo knihovny, která navíc poskytne úložné prostory. Je potřeba myslet i na kvalitní pracovní židli, pokud možno zdravotní s vysokou opěrkou.

6. Dveře a okna

Dveře symbolizují naší svobodu a vztah k okolnímu světu, zároveň poskytují ochranu a soukromí. Okna jsou jako naše oči. Oba tyto prvky jsou velmi důležité, a pokud nám cokoliv brání v průchodu nebo výhledu, není to v pořádku. Zásady pro dveře: neměly by být v celkové dispozici umístěny za sebou v jedné linii, neměly by být přímo proti oknu, v chodbě by neměly být přesně naproti sobě, měly by jít volně a zcela otevírat, měly by být dokonale funkční. Zásady pro okna: jejich počet by měl být přiměřený velikosti a orientaci domu, měla by mít možnost otevírat se celá a směrem ven, měla by poskytovat neomezený výhled – závěsy, záclony a žaluzie by měly být používány jen pro občasné zastínění, jejich umístění by nemělo zasahovat do skleněných výplní. Střešní okna by měla poskytovat výhled nejen na oblohu. Důležité je zachovat volný přístup k oknům a jejich čistotu.

7. Zrcadla

Zrcadla oceníme především v malých prostorách, tmavých rozích a ohybech nebo na příliš dlouhých rovných chodbách. Neměla by viset proti vstupním dveřím ani přímo proti oknům nebo naproti sobě. V ložnicích a dětských pokojích bychom s jejich umístěním měli být opatrní – každopádně by se neměla vyskytovat v okolí postele. Zrcadla by měla odrážet něco příjemného, například zahradu, která vnese do interiéru živou energii. Chaos nebo nepořádek budou svým odrazem násobit. Zrcadla by měla být celistvá bez spojů a prasklin, vždy čistá a s rámem. Vždy by měla odrážet obraz člověka alespoň od pasu po cca dvacet centimetrů nad hlavu. Pokud dodržíme tyto zásady, mohou být zrcadla velkými pomocníky při řešení interiéru.

8. Pořádek a řád

Harmonicky navržený interiér přináší nejen příjemný pocit, ale také řád. Je nutné při návrhu nezapomenout na dostatečné množství úložných prostor. Se vším, co konkrétní rodina potřebuje, bychom v interiéru měli počítat a vymezit tomu jasné místo. Když není prostor zastavěný nábytkem a věcmi, působí přehledně a vzdušně – to by mělo být naším cílem. Klienti následně ocení i jednodušší úklid a lepší podmínky pro udržení pořádku.

Závěr

Neměli bychom zapomínat, že domy a interiéry navrhujeme a zařizujeme pro lidi s konkrétními potřebami a vizemi o svém budoucím domově. To by mělo být vždy na prvním místě. Individuální přístup a naslouchání přáním klientů je nejdůležitější zásadou každého úspěšného projektu. Přeji nám všem mnoho takových úspěšných projektů.