Návrhy a realizace interiérů Vítr-Voda

Návrhy a realizace interiérů

Živly v prostoru kolem nás

Hravý byt v Hodkovičkách

Feng Shui využívá živly pro vyváženost a harmonizaci prostoru. Jedná se o Pět prvků: Voda – Dřevo – Oheň – Země  – Kov, které se znázorňují v pentagramu a využívá se jak jejich energie, tak vzájemné vztahy, které vytvářejí.

Práce s těmito prvky patří ke klíčovým principům ve Feng Shui a používá se v následujících oblastech:

1. Osobnostní analýzy z data narození

Tento rozbor určí individuální potřeby jedince na energetické úrovni. Čtyři pilíře, jak se tato metoda jmenuje, rozebere člověka na základě roku, měsíce, dne a hodiny zrození. Pomocí výpočtů zjistíme, které energie by měl daný jedinec posílit, případně potlačit. Tyto závěry poté můžeme využít pro řešení prostoru jako individuální Feng Šuej. Ne vždy totiž platí všeobecné principy pro každého.
Při rozborech pro páry nebo rodiny pak vstupují do hry i harmonizační energie mezi jednotlivými osobnostmi.  Můžeme také lépe rozhodnout, pro koho by byla určitá místnost vhodnější nebo zda mají sourozenci sdílet společný pokoj či nikoliv. Na základě této podrobné analýzy lidé lépe pochopí fungování vztahů i sebe sama. Je možné zjistit silné a slabé stránky každého jedince, kdo koho podporuje nebo je s ním v konfliktním vztahu. Často dojde k pochopení určitých souvislostí – například, proč to někoho stále táhne k vodě, jiný životně potřebuje krb s ohněm, další vyhledává zelenou barvu nebo si domů nosí kameny z cest. Můžeme zjistit, jak které prostředí na nás působí; které nás zklidňuje, aktivizuje nebo v nás probouzí nápady a kreativitu. Součástí rozboru je doporučení jak se závěry pracovat dále, a to nejen v prostoru, ale také v souvislosti s oblékáním, stravou, zdravím nebo činnostmi.

2. Podpora prostředí

Energii živlů využíváme také v souvislosti s činností, která je v daném prostoru provozována. Platí to především u komerčního prostředí a několik příkladů nám dá lépe pochopit, jakým způsobem se energie projevují.
Představit si můžeme například banku, která symbolizuje energii Kovu. Činnosti, které se zde provozují, jsou spojeny s přesností, vážností, důvěrou, stabilitou, strategií. Prostředí je uniformní, dalo by se říci až vznešené, vévodící barvou je šedá, časté je užití kovu jako takového, vše má své místo, vládne zde přesný řád s důrazem na detail. Tedy typické kovové prostředí s klidnou energií Jin.
Jako protipól bychom si mohli vzít redakci, interiérové studio nebo reklamní agenturu. Zde se setkáme s živým jangovým prostředím plným chaosu. Společným rysem je kreativita, kterou podporuje energie Dřeva. Ta napomáhá nápadům, rychlosti, improvizaci a inspiraci. V takovém prostředí často najdeme dřevěný nábytek, někdy dokonce starožitné kousky, rozhodně nic strohého. Kreativitu můžeme dále podpořit například zelenou barvou nebo živými rostlinami. Je však mnohdy nad lidské síly zde udržet jakýkoliv pořádek nebo řád.
Také domácí prostředí lze rozdělit na jin a jang. Správné rozmístění místností vzhledem ke světovým stranám, přirozenému světlu a slunečnímu svitu je zásadní. K severním stranám by měly být umístěny jinové – tedy klidové a užitkové místnosti jako koupelna, chodba, spíž, šatna, technická místnost, prádelna a ložnice. Využijí přirozený chlad a nižší intenzitu světla. K jižním stranám pak patří jangové – živé místnosti, tedy kuchyně a obývák. Dětské pokoje a pracovny by měly v sobě mít jin i jang.

3. Harmonizace prostoru

Vyváženosti v prostoru docílíme kombinací různých tvarů, dostatečným a variabilním řešením osvětlení a zastoupením energií všech pěti elementů. K tomu, abychom určili, kde jakou energii použít, slouží Bagua neboli rozčlenění prostoru na osm výsečí, které vedou ze středu. (viz obr. Ilustrační půdorys). Každá z výsečí (neboli sektor) patří k jedné ze světových stran, je jí přiřazena životní oblast a energie jednoho z živlů. Například jihozápadní sektor je spojený s oblastí vztahů a partnerství a s energií Ohně. Dále zde můžeme využít podporující energii, což je v tomto případě Země. Jak lze jednotlivé energie vyjádřit je popsáno dále; je potřeba pracovat citlivě, aby jednotlivé barvy, tvary a materiály navazovaly jeden na druhý a tvořili harmonický celek. Je důležité, v jakých místnostech se daný sektor vyskytuje, zda není oslabený a v neposlední řadě, zda jsou dané energie vhodné posilovat vzhledem i individuálním potřebám.
Energeticky významné prvky jako krb, bazén, akvárium apod. by vždy měly být v souladu s energií světové strany, ve které jsou umístěné.

VODA

Voda představuje přirozenost, plynulost, začátek, cestu, tok, hloubku, emoce, nápaditost a moudrost. Patří k severu, zimě, noci a je jinová, takže ji můžeme využít pro jinové místnosti – tedy především ložnici a koupelnu, kterou samu o sobě řadíme k vodním místnostem. U osob, které trpí strachem nebo depresemi, musíme být velmi opatrní. Také pokud dochází ke ztrátám – na fyzické, zdravotní nebo psychické úrovni, musíme Vodu omezit.  Z barev tohoto živlu můžeme použít všechny odstíny vody až po tmavě modrou a černou. Dále můžeme Vodu vyjádřit pomocí vlny nebo jakékoliv nepravidelnosti. Kromě toho můžeme užít vodu jako takovou v podobě akvária, fontány nebo misky s vodou. Vodní energii mají veškerá zrcadla, prosklené plochy, obrazy s vodními motivy, z dekorací jsou to mušle, křišťály, skleněné předměty (například vázy nebo koule).
Podporující energií Vody je Kov, oslabující Dřevo, ovládá Oheň a ovládaná je Zemí.

DŘEVO

Dřevo představuje kreativitu, svobodu, uvolněnost, zvědavost, rozhodnost, přizpůsobivost, originalitu a soucit. Podporuje regeneraci a léčení. V pracovně dodá zklidnění a úlevu především pro oči. Patří k východu a jihovýchodu, jaru, ránu a je zástupcem jangu. Využití najde tedy především v obytných místnostech, kde dochází k setkávání lidí, ale není vhodná pro jídelny, protože snižuje chuť k jídlu (stejně jako modrá barva). Také lidé se sklony ke vzteku by Dřevo měli omezit. Tento prvek můžeme vyjádřit pomocí zelené barvy nebo obdélníku. Dále je to cokoliv ze dřeva – nábytek, doplňky, obklady, veškeré živé rostliny – stromy, keře, květiny s bohatým listovím, bambus, dále předměty z ratanu a proutí a obrazy s motivem stromů, lesa, trávy. Přírodní dekorací mohou být i šišky, dalšími bambusová zvonkohra nebo dřevěné valouny.
Podporující energií Dřeva je Voda, oslabující Oheň, ovládá Zemi a je ovládané Kovem.

OHEŇ

Oheň je spojen s aktivitou, radostí, krásou, vzletností, srdečností, růstem a láskou. Patří k jižní straně, létu, poledni a představuje jang. Nejvíce jeho energii využijeme pro kuchyně, které se řadí k nejvíce jangovým místnostem v bytě či domě. Kuchyně je považována za velmi významné místo, kde dochází k přípravě výživy pro celou rodinu a energie, která je v kuchyni ovlivňuje energii celé domácnosti a jejích členů. Velmi častou chybou je, že ohnivá energie v kuchyni chybí; v každém případě je lepší plynový sporák s hořáky než elektrický. Oheň zvyšuje aktivitu, čili někdy najde své místo i v ložnici. Je to prvek, který je nejnáročnější na zvládnutí, protože může přerůst v agresivitu a netoleranci. Velmi opatrně je s ní třeba zacházet například ve školách. Ne nadarmo se říká, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán, čili oheň (jakkoliv vyjádřený) by se nikdy neměl stát dominantou prostoru. K ohni řadíme svíčky, krby, jasná světla a tvar trojúhelníku. Mezi ohnivé barvy patří sytě červená, oranžová a žlutá, ale také růžová. Dále jsou to předměty a obrazy pestrých barev, pouště a slunce, barevné vitráže.
Podporující energií Ohně je Dřevo, oslabující Země, ovládaný je Vodou a sám ovládá Kov.

ZEMĚ

Země představuje realitu, stabilitu, zodpovědnost, skromnost, objektivitu, starostlivost, přemýšlení, nerozhodnost, empatii. Pojí se s jihozápadem a severovýchodem, babím létem, odpolednem a tvarem čtverce. Má v sobě zastoupený jin i jang, proto se užívá i pro střed a celkovou harmonizaci prostoru. Také je dobré využít jí u bytů ve vyšších podlažích, hodně prosklených prostor nebo všude, kde chybí stabilita. Naopak s ní musíme šetřit u lidí, kteří mají málo pohybu nebo mají sklony ke stagnaci. Vhodná je do dětského pokoje pro svou vyváženost a také proto, že poskytuje přijetí a inspiraci. Barvy tohoto elementu jsou veškeré odstíny pozdního léta a podzimu – tmavě žlutá, okrová, bordó a všechny tóny hnědé od světlé pískové až po černozem. Tuto energii v sobě mají veškeré kameny, předměty z keramiky, hlíny, kameniny, dále obrazy s motivy krajiny – nejlépe hor, detaily kamenů nebo písku.
Podporující energií Země je Oheň, oslabuje jí Kov, ovládá Vodu a sama je ovládaná Dřevem.

KOV

Kov spojujeme s koncentrací, pevností, řádem, pravidly, strohostí, formálností, čistotou až sterilitou. Patří k západu a severozápadu, podzimu, pozdnímu odpoledni, až večeru a tvaru kruhu. Řadí se mezi jinové elementy, takže je vhodný pro ložnici, koupelnu, neobytné místnosti – spíže, šatny, komory. Protože podporuje koncentraci, je vhodné jej využít pro pracovny v případě, že zde nevykonáváme žádnou tvůrčí práci, ale naopak se musíme soustředit, například na vedení účetnictví, kontrolu nebo zadávání dat, zkrátka práci kde nesmíme udělat chybu. Energie Kovu je pro meditační místa. Kov je také spojen s penězi, takže jeho barvy se hodí pro bankovní domy. Barvy kovu jsou bílá, šedivá, fialová a všechny barvy kovu – zlatá, stříbrná, bronzová, měděná atd. Z tvarů je to kromě kruhu i ovál a vše zaoblené. Klasickým představitelem tohoto elementu je kovová zvonkohra, veškeré kovové předměty včetně osvětlení nebo rámů na obrazy, dále hodiny, obrazy s motivem detailu – portrét, orientální kresby apod.
Podporující energií Kovu je Země, oslabující Voda, Kov ovládá Dřevo a sám je ovládán Ohněm.

Celý svět můžeme rozdělit na energie Pěti živlů – veškeré předměty a činnosti, orgány, stravu, zdravotní problémy, časové úseky, barvy a tvary. Pokud chceme dosáhnout harmonie v prostoru, je nejlepší mít vždy zastoupeno všech pět prvků, což je také jeden z cílů Feng Šuej. Správně navržený interiér by měl pozitivně působit na všechny smysly a podporovat přirozenost použitím přírodních materiálů a rostlin, užitím organických tvarů apod.
Příroda a vesmír nám vždy mohou být vzorem, protože zde je vše zastoupeno správným dílem. Také proto fungují tak dobře a my se jim můžeme pomocí Feng Šuej přiblížit.
Prostor kolem nás je jako živá bytost, stále se proměňuje a stále nám bude přinášet změny, kterým se mnohdy bráníme, ale které nutně potřebujeme, abychom zkvalitnili náš život. Naším cílem by mělo být naučit se tyto změny přijímat a brát je jako přirozenou součást svého života – stejně tak jako se střídá den a noc nebo roční období – bez těchto změn by nebyl život.