Návrhy a realizace interiérů Vítr-Voda

Návrhy a realizace interiérů

Rozhovor: Feng Shui vytváří řád a harmonii

Budha

O Feng Shui se zajímá mnoho lidí. Je to pro ně směr, cesta, jak uvést svůj život, životní prostor do harmonie. Oslovili jsme proto interiérovou návrhářku Markétu Petříkovou, ze studia www.vitr-voda.cz, která se touto filozofií zabývá.

Markéta Petříková je odborníkem na vytváření prostředí, ve kterém se budete díky Feng Shui cítit dobře. Jak si uspořádat domov podle Feng Shui? Jakou má souvislost  Feng Shui  a architektura? V čem nám může Feng Shui pomoci? Na tyto otázky a mnoho dalších nám Markéta odpověděla v našem rozhovoru. Děkujeme jí za její odpovědi.

Jakou má souvislost  Feng Shui  a architektura? Může se promítat i do našeho domova? 

Feng Shui je východní filozofie, která pochází z Číny a zahrnuje všechny aspekty života od vesmírných zákonitostí, zdraví člověka, stravování, cvičení až po jeho správné uložení po smrti. Architektura je tedy jednou z jeho součástí. I tak je to velmi rozsáhlá disciplína, která zahrnuje nejen prostor, ale i jeho obyvatele. Především jde o dodržení základních a velmi důležitých principů, které lze uplatnit již při výběru pozemku, dále při správném usazení domu, řešení dispozice a vzhledu domu a v neposlední řadě návrhu interiérů jednotlivých místností.

Hlavním cílem je udržet v domě či bytě životodárnou energii Čchi, která má vliv na všechny oblasti našeho života a vytvořit takový prostor pro život, který bude naprosto v souladu s okolím i našimi potřebami a přáními.

K tomu využíváme následující kroky:

  • Škola formy: vytvoření dostatečné opory a výhledů (vizí), využití jin a jang při vytvoření dispozice domu (užitkové místnosti k severním stranám, obytné k jižním), pravidelný půdorys, volný střed, eliminace negativních vlivů z okolí.
  • Osobností analýzy z data narození, které určí individuální potřeby každého člověka a na základě jejich výsledků můžeme praktikovat individuální Feng Shui (ne vždy jsou všeobecné principy vhodné pro každého).
  • Bagua: rozčlenění prostoru dle světových stran (každá světová strana souvisí s určitou životní oblastí a také energií, kterou můžeme posilovat nebo potlačovat.
  • Letící Hvězda: rozbor dle věku domu (příznivé Hvězdy pak podporujeme, pro negativní užijeme nápravné prostředky).
  • Pět prvků: specifické pojetí pěti živlů (Voda-Dřevo-Oheň-Země-Kov) a jejich cyklů. Jejich energie můžeme vyjádřit rozmanitým způsobem (barvou, tvarem, materiálem) a je třeba je správně využít pro nastolení harmonie.

V čem nám může Feng Shui pomoci? Proč bychom si něco takového měli uvědomovat?

Feng Shui nám pomůže odhalit souvislosti mezi námi a prostorem. Vytváří řád a harmonii. V konečném důsledku jsme ve svém prostoru šťastní, cítíme se zde dobře, daří se nám po všech stránkách, ať už jde o zdraví, vztahy nebo peníze. Navážeme s prostorem vztah a vnímáme jej jako svojí součást. Někdo to bere jako příjemnou hru, někdo jako program svého života, další jako vědomou práci s prostorem. A vše je správně. Pokud si například přejeme získat partnera, můžeme si jej pomocí jednoduché techniky projektovat do prostoru a zároveň využít jihozápadní sektor, který je spojený s partnerstvím a vztahy. Konkrétně si sem můžeme dát dvě krásné rostliny, které dodají vibraci páru a zároveň budou symbolizovat partnerství. Aby se přání vyplnilo, budeme se o rostliny starat a celý sektor udržovat v pořádku a bez negativních vlivů (např. nefunkční hodiny, zaprášené předměty, chaos, dopisy a dárky od bývalých partnerů atd.). Tímto aktivujeme náš program a podle toho, jak se postaráme o prostor, tak se postará pak on o nás.

Vím, že to vypadá neuvěřitelně, ale každý se může přesvědčit sám, že to funguje. Postupně si začneme uvědomovat všechny naše životní oblasti v souvislosti s prostorem a naučíme se dělat změny, které jsou pro naší životní cestu velmi důležité.

Dětský pokoj

Zastupujete studio Vítr – Voda, co nabízíte svým klientům? Proč vás vyhledávají? 

Naší hlavní náplní jsou návrhy a realizace interiérů, jak soukromých, tak komerčních; většinou právě navržených a vytvořených s pomocí Feng Shui. Věnujeme se i novostavbám a rekonstrukcím, rozborům prostorů i osob, studiím domů a zahrad a v neposlední řadě autorskému nábytku pod značkou Nature Design.

Letos slavíme 15 let působení, takže kromě našich služeb, nabízíme také obrovské zkušenosti a profesionalitu. Spolupracujeme s vynikajícími odborníky ze všech oblastí a poskytujeme komplexní služby, což našim zákazníkům přináší velkou úsporu času i peněz.

Velký důraz klademe na individuální přístup – snažíme se maximálně vyhovět zákazníkům jak v  tempu a časových možnostech, tak v jejich přáních a potřebách. Velmi nás těší zájem o naše služby a krásné zpětné vazby. Každá nová zakázka je pro nás příjemnou výzvou.

Cílem je harmonický domov, fungující vztahy, příjemné prostředí, které na nás působí pozitivně… to si ale přeje každý že? 

Asi ano a cest k tomuto ideálu je určitě více. My jsme si vybrali Feng Shui, které jsme nejdříve vyzkoušeli sami u sebe a poté jej nabídli dál. Je ale dobré uvědomit si dvě věci. Za prvé – ideál neexistuje. Tak, jako není nikdo z nás ideální, tak není ideální žádný prostor, a také pro každého se jeví ideálem úplně jiné aspekty. A za druhé je potřeba neustrnout a stále na sobě pracovat, což zahrnuje i neustálou péči a zájem o prostor, kde trávíme svůj drahocenný čas. Prostor řešíme vždy v souvislosti se situací, ve které se momentálně nacházíme a je potřeba vědět, že to není neměnné – že přijdou změny, které nám život přinese a odrazí se i do našeho prostoru.

Proč je dobré v rámci vylepšení, zharmonizování domova znát i rozbor osobnosti klienta? Jak s tím následně pracujete? 

Je třeba zdůraznit, že Feng Shui je metodou vysoce individuální. Ačkoliv existuje mnoho všeobecných zásad, jen některé jsou platné opravdu vždy. Při práci s energiemi pěti prvků (voda – dřevo – oheň – země – kov) je třeba dát pozor na to, abychom si více neublížili, než pomohli. Abychom zjistili, které energie jsou pro nás osobně vhodné a posilující a které nás naopak oslabují nebo disharmonizují, je třeba provést nejen rozbor energií prostoru, ale také energií člověka, který bude prostor užívat. Z data narození je tímto způsobem možné zjistit jaké jsou naše silné a slabé stránky, na co si dát pozor a čemu věnovat pozornost. Tato astrologie vychází z roku, měsíce, dne a hodiny narození, proto má příznačný název Čtyři pilíře osudu. Jedná se o určité dispozice a indispozice, které nám byly dány v momentě našeho narození.  V prostoru kolem sebe pak díky tomu můžeme využít právě energie, které nám pomáhají, dodávají nám podporu a stabilitu a vyvarovat se těch, které by nám mohly spíše uškodit. Osobnostní analýzy by tedy měly být vždy nedílnou součástí návrhů především soukromých interiérů.

Zároveň se jedná o sebepoznávací techniku, díky které můžeme pochopit nejen sami sebe, ale i ostatní a vidět z jiného úhlu společné fungování v rámci partnerského vztahu nebo rodiny. Součástí analýz jsou i doporučení vhodné stravy, barev pro oblečení a doplňků. Často si lidé uvědomí, proč je například přitahuje oheň nebo se cítí s partnerem unavení.

Studie prodejny

Co potřebujete o svých klientech vědět? 

Co nejvíce informací o jejich životním stylu, zálibách, fungování rodiny, zdravotních problémech, potřebách a přáních. Čím více máme informací, tím lépe a rychleji jsme schopni vytvořit interiér na míru. Tedy tak, aby splňoval to, co od něj klienti očekávají. Často si teprve při našem rozhovoru sami ujasní své priority a styl, ve kterém se cítí dobře. Umění naslouchat je pro naší práci jedno z nejdůležitějších, protože nám dá možnost proniknout do snů našich klientů a ty pak můžeme proměnit ve skutečnost. Říkám tomu psychologie prostoru.

V domácnosti ale většinou bydlí více lidí, jak je pak „sladíte“? Jak následně postupujete?

Tak to je samozřejmě pravda a je to jeden z našich úkolů. Hodně v tomto směru vycházíme ze zmiňovaných osobnostních rozborů, které určují, jaké má kdo osobní prvky a v jakém jsou vůči sobě vztahu. Je to vztah buď podporující, nebo protichůdný – u tohoto typu pracujeme v prostoru s harmonizační energií, která je v rámci živlového pentagramu mezi nimi. Současně pracujeme s potřebnými prvky – ty, které mají partneři nebo rodina společné, posilujeme v rámci společných prostor s ohledem na světové strany a ty, které společné nemají, se snažíme využít v osobních prostorech. Apropó – pokud existuje možnost, každý by měl mít svůj osobní prostor, který si zařídí čistě pro sebe a podle sebe. Také bereme v úvahu příznivé směry všech členů domácnosti, které využíváme při umístění postele, pracovního místa nebo oblíbeného křesla.

Největší problém v tomto směru nastává u dětských pokojů, pokud je mají sdílet děti, které se zrovna „nemusejí“. I to se stává a pak je nejlepší místnost vhodným způsobem rozdělit nebo předělit, aby mělo každé dítě svůj osobní prostor.

Feng Shui  není jen o barvách, jak si mnoho lidí myslí, že? 

Mohla bych říci bohužel, ale říkám naštěstí – je to velmi propracované a mnohavrstvé učení, jak už snad vyplynulo i z našeho rozhovoru. V první fázi je potřeba prostor rozčlenit a rozebrat, podrobit ho důkladnému pátrání a věnovat se každému detailu a informaci. Následně je naším úkolem spojit jej do harmonického celku, který bude nejen estetický, ale také funkční. Barvy, tvary a materiály- to už je nakonec taková třešnička na dortu.

Jaká jsou pravidla pro určité místnosti? Z čeho vycházíte?

Základem je logika a funkčnost – tedy škola formy. Do té patří opora a výhled, jinými slovy krytá záda a vize. Každý si může za sebe odpovědět, které místo si vybere například v restauraci – zda v rohu nebo v prostoru.  A tak je to i s domem nebo umístěním postele – hledáme místo s nejlepší oporou (ve Feng Shui je příměrem krunýř želvy). Výhled je stejně důležitý a je spojený s našimi plány a vizemi; směrem, kam se ubíráme na své životní cestě. Ideální jsou panoramatické výhledy do krajiny, ale můžeme využít i zahrady, balkóny nebo stěny, které poskytnou místo obrazům nebo fotografiím.

Ve Feng Shui má každá místnost základní všeobecná pravidla, která řeší například správné umístění postele, rozmístění spotřebičů v kuchyni, vhodné umístění krbu nebo akvária atd. K nejznámějším patří, že proti vchodu nebo v ložnici nemá být zrcadlo, vyhýbat bychom se měli nábytku s ostrými rohy, které míří do prostoru, nevhodné jsou kaktusy a u rostlin mají přednost ty s kulatými listy.

V našem okolí ale může být i dost energií, které nejsou pozitivní, jak je hledáte? 

Spolupracujeme s lidmi, kteří umějí najít i změřit geopatogenní zóny – jedná se o trhliny, které způsobuje nehomogenita podloží. Také spodní voda může být nebezpečná nebo blízkost sloupu vysokého napětí, vysílače nebo trafostanice. Negativní vlivy vycházejí i z dalších věcí, jako například rušné silnice a křižovatky, blízkost letiště, kostela nebo hřbitova, špatné sousedské vztahy, rohy okolních domů mířící na pozemek atd.
Vše musíme vzít v úvahu a dále s tím pracovat.

Může být změna, pomocí Feng Shui  začátkem něčeho nového, startem celkové změny? Myslíte si, že každý z nás občas potřebuje nějakou pozitivní změnu? Měla by se odehrávat v prostoru, ve kterém žijeme? 

Pokud nemůžeme zásadně změnit svůj obytný nebo pracovní prostor, i malá pozitivní změna v interiéru, vyvolá řetězec změn dalších, které mohou vyústit až v zásadní změnu životní. Na druhou stranu nelze očekávat, že Feng Shui za nás vyřeší všechny problémy.  Může jistě velkou měrou pomoci v nastartování zásadních změn nebo ve zkvalitnění života. Zároveň však jde o neustálou práci sama na sobě a o aktivní snahu žít svůj život co nejlépe, poznat, pochopit a přijmout sám sebe, formulovat své představy a přání. Pokud je interiér opravdu dobře uspořádán a ctí osobní energetické potřeby, cítíme se v něm především dobře a uvolněně. Navíc podporuje řád a dává člověku neustále podněty a impulzy – stále jej inspiruje k něčemu dalšímu a novému, poskytuje mu zázemí a tím jej ve svém důsledku léčí a uzdravuje.

Článek vyšel na Zena-in.cz

Markéta Petříková